ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 นักเรียนประถมสอบปลายภาคเรียนที่1
นักเรียนระดับชั้นประถม 1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
27 ก.ย. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 อนุบาล สอบปลายภาคเรียนที่ 1
นักเรียนชั้น อนุบาล สอบปลายภาคเรียนที่ 1
26 ก.ย. 61 ถึง 27 ก.ย. 61 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 3
นักเรียนระดับชั้นประถม 1-6 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 3
28 ส.ค. 61 ถึง 29 ส.ค. 61 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 2
นักเรียนระดับชั้นประถม 1-6 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 2
* นักเรียน ระดับอนุบาล เรียนตามปกติ
21 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
10 ส.ค. 61 กิจกรรมถวายพระพร วันแม่ ปีการศึกษา 2561
03 ส.ค. 61 เลือกตั้งประธานนักเรียน
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2561
18 ก.ค. 61 ถึง 19 ก.ค. 61 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 1
นักเรียนระดับชั้นประถม 1-6 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 1 
* นักเรียน ระดับอนุบาล เรียนตามปกติ 
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561
24 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560
23 ส.ค. 60 ทักศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ เมืองทองธานี

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอื่น มีการเรียนการสอนตามปกติ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
24 ก.ค. 60 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
18 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 นักเรียน ประถม1-ประถม6 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 1
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
29 มิ.ย. 60 นักเรียนอนุบาล1-ประถม5 ทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครูประจำปี
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่1/2560
29 เม.ย. 60 ถึง 03 พ.ค. 60 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2560
(7.30-15.00น.)
13 มี.ค. 60 นักเรียนชั้้นอนุบาล 1 - ประถม 5 รับสมุดรายงานพร้อมแจ้งเรียนต่อ (8.00-12.00น.)
02 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประเมินผลการเรียนรู้ครั้งที่ 6
23 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
16 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล1-ประถม6
10 ก.พ. 60 กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2559
04 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net