ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเกียวไน้
อาคารอนุบาล

สระว่ายน้ำ