เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
การศึกษาดี อนาคตก้าวไกล

อัตลักษณ์
ยิ้มสวย ไหว้งาม