ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้นเพื่อระลึกถึงและเชิดชูเกียรติคุณของสุนทรภู่ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ มีการอ่านเรียงความ และ กลอนวันสุนทรภู่ของนักเรียนที่ชนะการประกวด การเดินแฟชั่นโชว์ชุดตัวละครต่างๆในวรรณคดี การแสดงจินตลีลา การแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดต่างๆ
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,14:38   อ่าน 1862 ครั้ง