ข่าวประชาสัมพันธ์
ย้อนรอยศิษย์เก่า...
นายจักรพงศ์ ไทยเจริญ

การศึกษา
ประถมศึกษา: โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปัจจุบัน: วิศวกร บริษัทแมคเทค อิเล็กทรอนิกส์ อยุธยา
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1311 ครั้ง